Citizenship Saint Lucia Law

Citizenship Saint Lucia Law

Ang Pagkamamamamayan ng Saint Lucia sa Pamumuhunan ay inilunsad noong Disyembre 2015 na binubuo ang pagpasa ng Batas Blg. 14 ng 2015, ang Pagkamamamayan ng Batas sa Pamumuhunan noong ika-24 ng Agosto 2015. Ang layunin ng Batas na paganahin ang mga tao na makakuha ng pagkamamamayan ng Saint Lucia sa pamamagitan ng sumusunod na pagpaparehistro isang kwalipikadong pamumuhunan sa Saint Lucia at para sa mga kaugnay na usapin ..