Pagkamamamayan ng Saint Lucia Enterprise Proyekto

Pagkamamamayan ng Saint Lucia Enterprise Proyekto


Isasaalang-alang ng Gabinete ng mga Ministro ang mga proyekto sa enterprise na isasama sa naaprubahang listahan para sa Citizenship by Investment Program.

Ang mga naaprubahang proyekto sa enterprise ay nahulog sa pitong (7) malawak na kategorya:

  1.  Mga Restaurant sa Espesyalista
  2.  Mga port ng cruise at marinas
  3.  Mga halaman na nagpoproseso ng agro
  4.  Produkto ng gamutan
  5.  Mga port, tulay, kalsada at mga daanan
  6.  Mga institusyon ng pananaliksik at pasilidad
  7.  Mga unibersidad sa baybayin

Sa sandaling naaprubahan ang proyekto sa enterprise ay magagamit para sa mga kwalipikadong pamumuhunan mula sa mga aplikante para sa pagkamamamayan sa pamamagitan ng pamumuhunan. 

Pagkamamamayan ng Saint Lucia Enterprise Proyekto

Kapag ang isang aplikasyon para sa pagkamamamayan sa pamamagitan ng pamumuhunan sa isang naaprubahang proyekto sa enterprise ay naaprubahan, ang sumusunod na minimum na pamumuhunan ay kinakailangan:

Pagpipilian 1 - Isang nag-iisang aplikante.

  • Isang minimum na pamumuhunan na US $ 3,500,000

Pagpipilian 2 - Higit sa isang aplikante (joint venture).

  • Isang minimum na pamumuhunan na US $ 6,000,000 sa bawat aplikante na nagbibigay ng hindi mas mababa sa US $ 1,000,000