Pagkamamamayan ng Saint Lucia Real Estate Proyekto

Pagkamamamayan ng Saint Lucia Real Estate Proyekto


Isasaalang-alang ng Gabinete ng mga Ministro ang mga proyekto sa real estate na isasama sa naaprubahang listahan para sa Citizenship by Investment Program. Ang mga naaprubahang proyekto sa real estate ay nabibilang sa dalawang malawak na kategorya:

  1. Mga high-end na brand na hotel at resort
  2. Mga katangian ng boutique na may mataas na dulo

Kapag naaprubahan, ang proyekto sa real estate ay magagamit para sa mga kwalipikadong pamumuhunan mula sa mga aplikante para sa pagkamamamayan sa pamamagitan ng pamumuhunan.

Pagkamamamayan ng Saint Lucia Real Estate Proyekto

Ang aplikante ay kinakailangang magpatupad ng isang umiiral na kasunduan sa pagbili at pagbebenta para sa isang pamumuhunan sa isang naaprubahang proyekto sa real estate. Ang mga pamumuhunan, katumbas ng napagkasunduang presyo ng pagbili, ay idineposito sa isang naaprubahang hindi maibabalik na escrow account na pinamamahalaan nang magkasama ng developer at ng Citizenship ng Investment Unit sa Saint Lucia.

Kapag ang isang aplikasyon para sa pagkamamamayan sa pamamagitan ng pamumuhunan sa isang proyekto sa real estate ay naaprubahan, ang sumusunod na minimum na pamumuhunan ay kinakailangan:

  • Pangunahing Aplikante: US $ 300,000