Pagkamamamayan ng Saint Lucia na Maaaring Mag-apply

Pagkamamamayan ng Saint Lucia na Maaaring Mag-apply

Ang sinumang indibidwal na nais na magsumite ng isang aplikasyon sa Citizenship by Investment Program ay dapat matugunan ang sumusunod na minimum na pamantayan: 

 • Maging hindi bababa sa 18 taong gulang;
 • Masiyahan ang isang minimum na kwalipikadong pamumuhunan sa isa sa mga sumusunod na kategorya -
  • Ang Saint Lucia National Economic Fund;
  • Isang inaprubahan na pag-unlad ng Real Estate;
  • Isang inaprubahang proyekto ng Enterprise; o
  • Ang pagbili ng mga bono ng Pamahalaan
 • Magbigay ng mga detalye at katibayan ng iminungkahing kwalipikadong pamumuhunan;
 • Ipasa ang isang pagsusuri sa background ng kasipagan kasama ang kanilang mga kwalipikadong dependents sa edad na 16;
 • Magbigay ng buo at prangka na pagsisiwalat sa lahat ng mga bagay na nauukol sa aplikasyon; at
 • Bayaran ang kinakailangang hindi na-refund na pagproseso, dahil sa sipag at administratibong bayarin sa aplikasyon.